Bij kinderdagverblijf Tot vanavond! hebben wij sinds oktober 2012, een 2+ groepje. Dit groepje is speciaal voor de kindjes die 2 jaar zijn en die op niet al te lange termijn naar school gaan.

Deze leeftijdsgroep is vaak al toe aan wat meer uitdaging. Wij willen op deze behoefte inspelen en bieden gevarieerde activiteiten aan naar de behoefte van het kind. Hiermee sluiten we aan bij de leergang zoals die is op de basisschool. De kinderen laten we meer zelf doen en geven het ‘leren’ en ‘spelen’ meer inhoud. Wij doen dit door ze kennis te laten maken met letters, cijfers, kleuren, kringgesprekken, seizoenen, zelf hun boterhammen laten smeren, met mes en vork eten etc. Het activiteitenaanbod en het spelmateriaal stemmen we af op het ontwikkelingsniveau en de interesses van de driejarige.

Op de 2+ word er zoveel mogelijk buiten gespeeld. We gaan vaak op stap naar de speeltuin, kinderboerderij en de basisschool om de kinderen al een kleine kennismaking te geven met de kleuterklas. Ook bij deze activiteiten proberen we de kinderen hun sociale vaardigheid te bevorderen.
De 2+ groep bestaat uit maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.