De oudercommissie van Tot Vanavond! bestaat uit enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Ons belangrijkste doel is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Tot Vanavond! te adviseren over onder andere de volgende onderwerpen: pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachtenregeling, prijs van de kinderopvang en kwaliteitsbeleid met betrekking tot bijvoorbeeld aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen en beroepskrachten in opleiding. Het regelelement oudercommissie kunt u hier downloaden

Vacature.

Denkt of praat u graag actief mee over de belangen van kinderen en ouders bij Tot Vanavond!? Wilt u lid worden van een oudercommissie? Vraag dan meer informatie op uw locatie. Wij waarderen uw inbreng zeer!