Opvang alleen voor kinderen met tenminste één ouder in de cruciale beroepen

Als tenminste één ouder in de cruciale beroepen valt, mogen de kinderen naar de opvanglocaties worden gebracht. Het is de bedoeling dat mensen hun kinderen thuis opvangen, nu de scholen en kinderdagverblijven dichtgaan, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport desgevraagd weten.

Werknemers in bepaalde beroepsgroepen, zoals de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer, kunnen hun kinderen laten opvangen bij scholen en opvanglocaties, zodat zij aan het werk kunnen. Maar volgens het ministerie is dit alleen bedoeld voor ouders die het niet zelf kunnen regelen. De opvang op scholen en kinderdagverblijven is echt een noodmaatregel, zegt het ministerie, dus als één van de ouders niet in een vitale sector werkt of als er op een andere manier opvang geregeld kan worden, dan is het de bedoeling dat ouders zelf de opvang verzorgen.