Kinderdagverblijf Tot Vanavond! is een regulier kinderdagverblijf. Wij willen ervoor zorgen dat Tot Vanavond! een veilige en geborgen plek is waar uw kind zich thuis voelt en zich kan ontwikkelen.Alle kinderen zijn welkom ongeacht geloofsovertuiging, nationaliteit, maatschappelijke achtergrond en cultuur. Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kunnen ook geplaatst worden, mits dit werkbaar is in de groep. Kinderdagverblijf Tot Vanavond! onderscheidt zich van andere kinderdagverblijven door de aanwezigheid van twee prikkelrijke snoezelruimtes en twee binnenspeelplaatsen. De snoezelruimtes bieden een rustige, veilige en geborgen omgeving. Hierdoor worden de zintuigen zo vroeg mogelijk gestimuleerd en worden er optimale ontwikkelingskansen geboden.
In de binnenspeelplaatsen kunnen de kinderen zich uitleven in de ballenbak, het speelhuis of op het springkussen wanneer het weer het niet toelaat om naar buiten te gaan. Hiernaast beschikken we over een grote kindvriendelijke tuin waar de kinderen op een veilige manier naar hartenlust kunnen spelen.

Verantwoorde kinderopvang

Kinderdagverblijf tot Vanavond! staat voor persoonlijke kinderopvang op maat. Wij streven naar optimale zorg, aandacht en liefde voor uw kind. Door de kleinschaligheid van Tot Vanavond! is er een makkelijke open communicatie. Wij proberen een warme huiselijke sfeer te creëren.
Uiteraard voldoen wij aan alle eisen die de Wet Kinderopvang stelt en zijn wij in het bezit van de benodigde vergunningen. Door de gemeente Waalwijk wordt in het kader van de Wet Kinderopvang gecontroleerd op hygiëne en brandveiligheid.

Bij Tot Vanavond! wordt de Wet Kinderopvang gehanteerd

Om er voor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de wet kinderopvang.

De inspectie gebieden zijn o.a.

Pedagogische kwaliteit
Oudercommissie
Klachtenregeling
Personeel
Leidster – kind ratio
Veiligheid en gezondheidsmanagement
 • Kinderen leren spelen met kinderen van alle leeftijden
 • Kleine kinderen leren van en trekken zich op aan grotere kinderen.
 • Ook maken ze kennis met het begrip verantwoordelijkheid en heeft het een positieve invloed op hun zelfvertrouwen, door de complimenten die ze krijgen als ze een ander helpen.
 • Kinderen leren behulpzaam te zijn en geduld te hebben door kleinere kinderen te helpen bij dingen die de grotere kinderen al wel kunnen.
 • Er is veel interactie in de groep, waardoor de kleintjes veel zien en bezig gehouden worden

Alle kinderen worden zoveel mogelijk bij alle activiteiten betrokken. De kinderen worden op hun eigen niveau natuurlijk gestimuleerd in hun ontwikkeling. Op deze wijze wordt het gezin nagebootst, broertjes en zusjes samen.

Naast 2 verticale groepen heeft Tot Vanavond! ook een 2+ groep op deze groep zitten maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar. Ook beschikt Tot Vanavond! Over een buitenschoolse opvang op de hoofdlocatie op de Reigerbosweg hier zitten maximaal 30 per dag. Naast onze hoofdlocatie bieden we ook nog buitenschoolse opvang aan op de Koningsschool en CBS de Rank.

De opleidingseisen van de beroepskrachten

De leidsters bij Tot Vanavond! hebben een relevante beroepsopleiding afgerond en zijn gekwalificeerd om in een kinderdagverblijf te werken. Stagiaires, vrijwilligers en/ of leidsters zonder passende diploma’s staan altijd als ‘extra’ hulp op de groep.

Het te voeren beleid inzake de te gebruiken voertaal voor zover geen Nederlands

Bij Tot vanavond! wordt uitsluitend Nederlands gesproken.

Klachten

Met eventuele klachten kunt u terecht bij de groepsleiding. Samen zullen we proberen deze klacht te verhelpen. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u hier

De vastgestelde vrije dagen betaalt u door.

De vastgestelde dagen zijn:

 • Kerstavond om 17:00 uur gesloten
 • 1e en 2e Kerstdag
 • Oudejaarsdag om 17:00 uur gesloten
 • Nieuwjaarsdag
 • 2e paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag ( dit is een keer in de 5 jaar een vrije dag)
 • Hemelvaartsdag
 • 2e Pinksterdag

En verder:

 • Bij afwezigheid graag uw kindje afmelden voor start opvang via het ouderportaal
 • Indien uw kindje niet komt en er niet is afgemeld, dan kunnen wij € 15 administratiekosten rekenen.
 • Wilt u uw vakanties tijdig aan ons doorgeven?
 • Wij vieren natuurlijk de verjaardag van uw kind tenzij u dit niet wenst.
 • Ruilen is een service en geen recht. Het ruilen van dagen kan alleen mits de kindplanning dit toelaat en de gewenste ruiling plaatsvindt binnen 14 dagen.