15-12-2020

Compensatieregeling

Sluiting kinderopvang

14-12-2020

 • Sluiting
  Vanaf woensdag 17 december sluit de kinderopvang haar deuren voor de reguliere opvang (dagopvang, bso en gastouderopvang) tot en met dinsdag 19 januari 2021.
 • Compensatieregeling voor ouders ‘met en zonder KOT’
  De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor rekening van de kinderopvangorganisatie zelf. We verzoeken alle houders om deze compensatie net als in de vorige lockdown aan ouders te betalen. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen.
 • Noodopvang
  Vanaf a.s. woensdag is de kinderopvang open voor ouders die een contract hebben met de kinderopvang voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken en van wie één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Ook wordt noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. Kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen.
 • Noodopvang alleen tijdens reguliere tijden
  Kinderopvang is open voor noodopvang alleen tijdens reguliere openingstijden. Dat betekent dat vanaf 21 december, als de kerstvakantie begint, de BSO open is voor noodopvang tijdens reguliere vakantietijden. Vanaf maandag 4 januari, als de kerstvakantie voorbij is, maar de scholen nog dicht zijn, is de BSO weer open voor noodopvang tijdens reguliere (niet-school) tijden. Scholen zullen in die periode zelf noodopvang moeten organiseren voor de kinderen wiens ouders werkzaam zijn in cruciale beroepen.Ouders met een contract die in cruciale beroepen werken en meer uren opvang nodig hebben, kunnen in overleg en op basis van beschikbaarheid extra opvang aanvragen. Uitgangspunt is dat deze uren niet worden gefactureerd maar binnen de beschikbare personeelsbezetting kunnen worden geleverd.
 • Cruciale beroepen.
  Ouders die reeds klant zijn bij de kinderopvang en bij wie één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, hebben recht op noodopvang binnen reguliere tijden van de kinderopvang.