Bedankt voor uw interesse in Tot Vanavond!

Hieronder vindt u onze huisregels en de link naar het inschrijfformulier.

Kinderdagverblijf:

 • De minimale afname op ons kinderdagverblijf is 11 uur. U kunt ervoor kiezen om uw kindje van 7:00 tot 18:00 uur te brengen of van 7:30 tot 18:30 , zolang het maar 11 uur is.
 • Ruilen van een dag is mogelijk. Het ruilen van dagen kan alleen mits de kind planning dit toelaat en de gewenste ruiling plaatsvind binnen 14 dagen. Ruilen is een service en geen recht. Dagen uit het verleden kunnen niet geruild worden. U kunt een ruildag aanvragen via het ouderportaal.
 • Een gereserveerde dag wordt altijd berekend, ook als uw kindje niet komt.
 • Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
 • Een getekende overeenkomst is bindend. Mocht u na ondertekening besluiten om toch geen opvang af te nemen, dan betaald u altijd 1 maand opvang voor de gereserveerde dagen.
 • Als uw kindje niet komt dan vragen wij u om hem of haar af te melden in het ouderportaal. Indien uw kindje niet komt en niet is afgemeld, dan kunnen wij € 15 administratiekosten in rekening brengen.

Buitenschoolse opvang:

 • Naschoolse opvang (NSO) is bij ons altijd tot 18:30 uur (uiteraard mag u altijd uw kindje eerder ophalen)
 • Voorschoolse opvang (VSO) is altijd in combinatie met NSO. Dus als u op maandag VSO wilt, komt daar altijd NSO bij.
 • Studiedagen dienen 1 maand van te voren te zijn aangevraagd. Hiervoor kunnen geen vakantie uren worden gebruikt.
 • Een gereserveerde (vakantie) dag wordt altijd berekend, ook als uw kindje niet komt.
 • Een getekende overeenkomst is bindend. Mocht u na ondertekening besluiten om toch geen opvang af te nemen, dan betaald u altijd 1 maand opvang voor de gereserveerde dagen. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
 • In de vakanties biedt Tot Vanavond! vakantieopvang aan op onze hoofdlocatie. Een vakantiedag bij Tot Vanavond! is van 07:00 tot 18:00 uur, of van 07:30 tot 18:30 uur Een halve dag afnemen is niet mogelijk.
 • Ongebruikte vakantiedagen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar.
 • Vakantieopvang dient u altijd voor de aangegeven sluitingsdatum  aan te vragen. De vakanties staan voor het hele jaar in het ouderportaal.
 • Als u voor de aangegeven sluitingsdatum uw vakantieopvang hebt aangevraagd, bent u verzekerd van opvang**. Vraagt u vakantieopvang aan na de aangegeven sluitingsdatum, dan gaat het goedkeuren op basis van beschikbaarheid.
 • Als u de vakantieopvang op tijd heeft doorgegeven dan heeft u gegarandeerd opvang, op de door u afgenomen BSO dagen. Wilt u op een ander dag dan uw contractdagen opvang, dan gaat dit op basis van beschikbaarheid.
 • Een gereserveerde vakantiedag wordt altijd berekend, mits afgemeld voor sluitingsdatum doorgeven vakantieopvang.
 • **Wij hanteren de landelijke schoolvakanties. Indien uw school afwijkende vakanties hanteert dan is opvang waarschijnlijk niet mogelijk.
Meer informatie over de vakantieopvang kunt u hier vinden.

 

U kunt hier inschrijven