Stamgroepen op het kinderdagverblijf

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een ‘stamgroep’ genoemd. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met schriftelijke toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden.

Wanneer wordt uw kind in een andere stamgroep geplaatst?

Uw kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een tweede stamgroep geplaatst worden:

Op uw verzoek, bijv. omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde groep.
Ten gevolge van de (over- of onder-)bezetting op de groep of om pedagogische redenen. De medewerkers op de groep brengen u op de hoogte van een incidentele of tijdelijke wijziging van de stamgroep van uw kind.
Indien voor een aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste stamgroep van uw kind.
Indien voor een aangevraagde extra opvangdag geen plaats is op de vaste stamgroep van uw kind