Vakantieopvang na-schoolse opvang

 • In de vakanties biedt Tot Vanavond! vakantieopvang aan op onze hoofdlocatie. Een vakantie dag is 11 uur. 07:00 -18:00 uur of van 07:30 – 18:30 uur
  • De vakantiedagen die u heeft afgenomen, zijn alleen inzetbaar op de dagen dat uw kind normaal ook komt. Deze dagen kunnen niet geruild worden voor een andere dag.
   Indien u graag een dag af wilt nemen, dat niet uw normale dag is, dan kunt u een incidentele dag aanvragen en deze wordt apart gefactureerd.
  • Een gereserveerde vakantiedag, wordt altijd gefactureerd, mits afgemeld voor sluitingsdatum doorgeven vakantie.

  Hoe worden de vakantiedagen berekend:

  49 weken pakket

  Per kalenderjaar krijg je 9 vakantiedagen per afname dag. Komt je kind 2 dagen dan worden dit er 18 etc..
  Een vakantie dag is 11 uur. 07:00 -18:00 uur of van 07:30 – 18:30 uur
  9 dagen a 11 uur per dag is 99 uur per kalenderjaar. 99 uren verdeeld over 12 maanden, betekent dat je per maand 8,25 uur betaald.
  Wanneer je 2 opvangdagen per week af neemt, dan verdubbel je de 8,25 uren en betaal je 16,5 uur per maand.

Bieden jullie ook alleen voorschoolse opvang aan?

Voorschoolse opvang is altijd in combinatie met naschoolse opvang.  Wilt u bijvoorbeeld op maandag voorschoolse opvang dan komt daar automatisch naschoolse opvang op maandag bij. Alleen naschoolse opvang in wel mogelijk.

Hebben jullie flexibele opvang

Flexible opvang is alleen mogelijk in overleg en niet beschikbaar op alle locaties of groepen. Reguliere opvang heeft altijd voorrang op flexibele opvang. Dit houdt in dat wij met in acht name van 1 maand opzegtermijn de flexibele opvang stop kunnen zetten

Studiedagen

 • Studiedagen dienen minimaal 1 maand van te voren te worden aangevraagd.
 • Opvang tijdens studiedagen bieden we bij een minimale aanmelding van 5 kinderen
 • Wij zijn niet op de hoogte van alle studiedagen en dit is dan ook aan de ouders om hier zelf rekening mee te houden.
 • Doorgegeven studiedagen, worden altijd berekend. Wij reserveren namelijk personeel voor deze dag.

Ruilen

Ruildagen 2023

Ruilen is in 2023 niet meer mogelijk.
Door de toegenomen vraag voor reguliere opvang, het tijdelijk niet kunnen uitbreiden van groepen en de krapte op de arbeidsmarkt,
zijn de groepen vol. Aan een volle groep kunnen geen extra kinderen toegevoegd worden. Een ruilaanvraag wordt dus in de meeste
gevallen afgekeurd. De ervaring leert dat dit vaak voor teleurstellingen zorgt. Om dit te voorkomen kunnen er in 2023 geen ruildagen
aangevraagd worden.
Natuurlijk willen we altijd meedenken en meehelpen als u een noodgeval heeft.
Neem in dat geval even telefonisch of via de mail contact met ons op. We gaan dan ons uiterste best doen om u te helpen.

Wat is mijn opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

Wijziging van contract

Als u een wijziging door wilt geven, dan kunt u deze wijziging doorgeven via het ouderportaal onder het kopje contract. Indien u een dag minder af wilt nemen, gaat de wijziging in, 1 maand na de doorgeef datum.

Wat als uw kindje niet komt?

Als uw kindje om welke reden niet komt, dan vragen wij u hem of haar af te melden in het ouderportaal. Indien uw kindje niet komt, maar niet is afgemeld, dan kunnen wij € 15 administratiekosten rekenen.

Wanneer houd ik mijn kindje thuis?

Kinderen met een kinderziekte worden niet gauw geweerd van het kinderdagverblijf. Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat kinderen in de volgende gevallen niet mogen komen:

 • Krentenbaard (als het niet behandeld is en de wondjes daardoor nog niet ingedroogd zijn)
 • Hoofdluis (als het hoofdhaar, de kleding, het beddengoed etc. nog niet luisvrij zijn)
 • Open TBC
 • Diarree als het bloederig is
 • Waterpokken (Wanneer de blaasjes nog niet zijn uitgedroogd)