Vragen over het coronavirus

Vragen & Antwoorden aanvullende coronamaatregelen 15 maart 2020

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De kinderopvang blijft open voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Via dit nieuwsbericht willen we u graag door een aantal Vragen & Antwoorden informeren over de betekenis van deze aanvullende maatregelen voor de kinderopvang.

Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja, dus:

 • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 april 2020.

Mijn kind is morgen welkom op school, maar is er ook BSO?

Uw kind is morgen welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan uw kind maandag in principe op de BSO terecht. We raden u aan om contact op te nemen met uw BSO.

Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik morgen naar mijn werk?

Neem contact op met uw werkgever of u nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. De kinderopvang behoort daar ook toe.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Vakantieopvang na-schoolse opvang

 • In de vakanties biedt Tot Vanavond! vakantieopvang aan op onze hoofdlocatie. Een vakantiedag bij Tot Vanavond! is van 08:00 – 18:15 uur. (ook vanaf 07:00 uur mogelijk)  Een halve dag afnemen is dan ook niet mogelijk.
 • Een gereserveerde dag wordt altijd berekend, ook als uw kindje niet komt.
 • De vakantiedagen worden naar ratio berekend. Stel u neemt in januari het vakantiepakket 12 + vakantiedagen en neemt minimaal 12 dagen af. Dan betaalt u 10,25 uur ( 11,25 uur vanaf 7 uur) per maand.(jan – dec) Start u in mei en u neemt dit pakket af dan betaald u 15,37 uur per maand ( mei – dec)
 • Vakantiedagen worden in uren berekend. U betaalt een vast aantal uur per maand. Heeft u opvang vanaf 07:00 uur nodig, dan dient u hier rekening mee te houden met het aantal dagen dat u afneemt.
 • Ongebruikte vakantiedagen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar.
 • Vakantieopvang dient u altijd aan te vragen. De vakanties staan voor het hele jaar in het ouderportaal en u kunt nu de kerstvakantie van 2021 al aanvragen.

Bieden jullie ook alleen voorschoolse opvang aan?

Vanaf 2021 is  voorschoolse opvang altijd in combinatie met naschoolse opvang.  Wilt u bijvoorbeeld op maandag voorschoolse opvang dan komt daar automatisch naschoolse opvang op maandag bij. Alleen naschoolse opvang in wel mogelijk.

Hebben jullie flexibele opvang

Flexible opvang is alleen mogelijk in overleg en niet beschikbaar op alle locaties of groepen. Reguliere opvang heeft altijd voorrang op flexibele opvang. Dit houdt in dat wij met in acht name van 1 maand opzegtermijn de flexibele opvang stop kunnen zetten

Studiedagen

 • Studiedagen dienen minimaal 1 maand van te voren te worden aangevraagd.
 • Opvang tijdens studiedagen bieden we bij een minimale aanmelding van 5 kinderen
 • Wij zijn niet op de hoogte van alle studiedagen en dit is dan ook aan de ouders om hier zelf rekening mee te houden.

Ruilen

Ruilen van een dag is mogelijk. Het ruilen van dagen kan alleen mits de kindplanning dit toelaat en de gewenste ruiling plaatsvind binnen 14 dagen. Ruilen is een service en geen recht. Dagen uit het verleden kunnen niet geruild worden.

U kunt een ruildag aanvragen via het ouderportaal

Wat is mijn opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

Wijziging van contract

Als u een wijziging door wilt geven, om bijvoorbeeld een dag extra af te nemen, dan kunt u deze wijziging doorgeven via het ouderportaal onder het kopje contract.

Wat als uw kindje niet komt?

Als uw kindje om welke reden niet komt, dan vragen wij u hem of haar af te melden in het ouderportaal. Indien uw kindje niet komt, maar niet is afgemeld, dan kunnen wij € 15 administratiekosten rekenen.

Wanneer houd ik mijn kindje thuis?

Kinderen met een kinderziekte worden niet gauw geweerd van het kinderdagverblijf. Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat kinderen in de volgende gevallen niet mogen komen:

 • Krentenbaard (als het niet behandeld is en de wondjes daardoor nog niet ingedroogd zijn)
 • Hoofdluis (als het hoofdhaar, de kleding, het beddengoed etc. nog niet luisvrij zijn)
 • Open TBC
 • Diarree als het bloederig is
 • Waterpokken (Wanneer de blaasjes nog niet zijn uitgedroogd)