Vakantieopvang na-schoolse opvang

  • In de vakanties biedt Tot Vanavond! vakantieopvang aan op onze hoofdlocatie. Een vakantiedag bij Tot Vanavond! is van 08:00 – 18:15 uur. Een halve dag afnemen is dan ook niet mogelijk. Een gereserveerde dag wordt altijd berekend, ook als u kindje niet komt.
  • De vakantiedagen worden naar ratio berekend. Stel u neemt in januari het vakantiepakket 12 + dagen af, dan betaald u 10,25 uur (1 dag) per maand.(jan – dec) Start u in mei en u neemt dit pakket af dan betaald 15,37 uur per maand ( mei – dec)
  • Ongebruikte vakantiedagen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar.

Studiedagen

Studiedagen dienen minimaal 1 maand van te voren te worden aangevraagd en is alleen op basis van beschikbaarheid. Wij zijn niet op de hoogte van alle studiedagen en dit is dan ook aan de ouders om hier zelf rekening mee te houden.

Wat is mijn opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

Hebben jullie flexibele opvang

Flexible opvang is alleen mogelijk in overleg en niet beschikbaar op alle locaties of groepen. Reguliere opvang heeft altijd voorrang op flexibele opvang. Dit houdt in dat wij met in acht name van 1 maand opzegtermijn de flexibele opvang stop kunnen zetten

Ruilen

Ruilen van een dag is mogelijk. Het ruilen van dagen kan alleen mits de kindplanning dit toelaat en de gewenste ruiling plaatsvind binnen 14 dagen. Ruilen is een service en geen recht. Dagen uit het verleden kunnen niet geruild worden.

U kunt een ruildag aanvragen via het ouderportaal

Wijziging van contract

Als u een wijziging door wilt geven, om bijvoorbeeld een dag extra af te nemen, dan kunt u deze wijziging doorgeven via het ouderportaal onder het kopje contract.

Wat als uw kindje niet komt?

Als uw kindje om welke reden niet komt, dan vragen wij u hem of haar af te melden in het ouderportaal. Indien uw kindje niet komt, maar niet is afgemeld, dan kunnen wij € 15 administratiekosten rekenen.

Wanneer houd ik mijn kindje thuis?

Kinderen met een kinderziekte worden niet gauw geweerd van het kinderdagverblijf. Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat kinderen in de volgende gevallen niet mogen komen:

  • Krentenbaard (als het niet behandeld is en de wondjes daardoor nog niet ingedroogd zijn)
  • Hoofdluis (als het hoofdhaar, de kleding, het beddengoed etc. nog niet luisvrij zijn)
  • Open TBC
  • Diarree als het bloederig is
  • Waterpokken (Wanneer de blaasjes nog niet zijn uitgedroogd)