Wat bij ons voorop staat is de veiligheid en geborgenheid van de kinderen. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving, is de beste basis voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Deze veiligheid creëren wij door structuur, toegankelijkheid en geborgenheid. Ook stellen we duidelijke grenzen, dit zal bijdragen aan een veilige en vertrouwde plek waar kinderen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Broertjes en zusjes zitten bij Tot Vanavond! in dezelfde groep. De overgang van thuis naar het kinderdagverblijf is voor de kinderen op deze manier minder groot. Ieder kind is uniek en heeft een eigen persoonlijkheid. Naast de algemene ontwikkeling die ieder kind doorloopt op de weg naar volwassenheid, willen wij ons vooral gaan richten op de persoonlijke ontwikkeling. We kijken naar het kind als een individu. Wie is het kind , wat is zijn/haar achtergrond en welke behoeften heeft het kind? En hoe kunnen we het kind helpen in het voorzien van die behoeften. Het is belangrijk dat ieder kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. De leidsters spelen hierbij een grote rol. Zij stimuleren het kind op weg naar zelfstandigheid, ze helpen het kind vertrouwen op te bouwen en leren het kind sociale vaardigheden. Het is de taak van de leidsters om het kind te begeleiden, te sturen en te ondersteunen in de verschillende ontwikkelingsfases die het kind doorloopt. Ook krijgen de kinderen de kans om hun eigen gang te gaan en de wereld om zich heen te ontdekken en te leren kennen. Spelen is hier een groot onderdeel van. De allerkleinste kinderen krijgen de ruimte om zich te kunnen bewegen. Een ruimte speciaal ingericht voor baby’s om zich vrij en veilig te kunnen bewegen en hun lichaam te leren gebruiken. Van rollen naar zitten naar kruipen, om uiteindelijk te kunnen gaan staan en lopen. Ook voor de oudere kinderen is er een ruimte ingericht waar ze uitgebreid kunnen spelen. Samen met de leidsters en andere kinderen wordt gespeeld met verschillende spelmaterialen. Activiteiten en spelmaterialen worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Het complete pedagogische beleidsplan kinderdagverblijf kunt u hier lezen

Het complete pedagogische beleidsplan buitenschoolse opvang kunt u hier lezen