Maximum uurprijzen

De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van 8,17 euro (2020) naar 8,46 euro in 2021. De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang stijgt van 7,02 euro (2020) naar 7,27 euro in 2021.  Zie de tabel:

 Maximum uurprijs    2020    2021 
 Dagopvang  € 8,17  € 8,46
 Buitenschoolse opvang  € 7,02  € 7,27

 

Vanaf 2021 is voorschoolse opvang altijd in combinatie met naschoolse opvang.  Wilt u bijvoorbeeld op maandag voorschoolse opvang dan komt daar automatisch naschoolse opvang op maandag bij. Alleen naschoolse opvang is wel mogelijk.

(geldt alleen voor nieuwe aanvragen of wijzigingen van het pakket)

Gegarandeerde opvang geldt alleen op de dagen dat u normaal ook opvang afneemt.

Kinderdagverblijf 11 uur
€ 8,46 per uur
Verschillende opvangtijden mogelijk, mits 11 uur aaneengesloten
 
 
Kinderdagverblijf extra opvang
€ 8,64 per uur
Verschillende opvangtijden mogelijk,
 
 
Buitenschoolse opvang met 12 + vakantiedagen
€ 7,27 per uur
Voor en naschoolse opvang met 12 + vakantiedagenpakket*
* Vakantieopvang gegarandeerd (indien doorgegeven voor specifieke datum)
Meest gekozen i.v.m. volledige teruggaaf (uurtarief) belastingdienst.
Buitenschoolse opvang met. 5 - 11 vakantiedagen
€ 7.64 per uur
Voor en naschoolse opvang met 5 + vakantiedagenpakket*
* Vakantieopvang gegarandeerd (indien doorgegeven voor specifieke datum)
 
Buitenschoolse opvang zonder vakantiedagen
€ 8.54 per uur
Voor en naschoolse opvang zonder vakantiedagen
 
 
Losse vakantiedagen
€ 8.54 per uur
* Opvang in de vakantie niet gegarandeerd. Alleen op basis van beschikbaarheid.
 
 
Incidentele (buitenschoolse opvang)
€ 8,75 per uur
*Op basis van beschikbaarheid. opvang is niet gegarandeerd.