Indien uw school afwijkende vakanties hanteert dan is opvang waarschijnlijk niet mogelijk

De landelijk vakanties in 2023 zijn :

Voorjaarsvakantie :  18 februari t/m 26 februari 2023
Meivakantie :            22 april t/m 30 april 2023
Zomervakantie :      15 juli t/m 27 aug 2023
Herfstvakantie :       14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie :        23 december 2023 t/m 7 jan 2024

Bovenstaande vakanties dienen te zijn doorgegeven voor :
Voorjaarsvakantie doorgeven t/m zondag 15 januari 2023
Meivakantie doorgeven t/m zondag 19 maart 2023
Zomervakantie doorgeven t/m zondag 28 mei 2023
Herfstvakantie doorgeven t/m zondag 17 september 2023
Kerstvakantie doorgeven t/m zondag 5 november 2023

  • De vakantiedagen die u heeft afgenomen, zijn alleen inzetbaar op de dagen dat uw kind normaal ook komt. Deze dagen kunnen niet geruild worden voor een andere dag.
    Indien u graag een dag af wilt nemen, dat niet uw normale dag is, dan kunt u een incidentele dag aanvragen en deze wordt apart gefactureerd.
  • Een gereserveerde vakantiedag, wordt altijd gefactureerd, mits afgemeld voor sluitingsdatum doorgeven vakantie.

Hoe worden de vakantiedagen berekend:

49 weken pakket

Per kalenderjaar krijg je 9 vakantiedagen per afname dag. Komt je kind 2 dagen dan worden dit er 18 etc..
Een vakantie dag is 11 uur. 07:00 -18:00 uur of van 07:30 – 18:30 uur
9 dagen a 11 uur per dag is 99 uur per kalenderjaar. 99 uren verdeeld over 12 maanden, betekent dat je per maand 8,25 uur betaald.
Wanneer je 2 opvangdagen per week af neemt, dan verdubbel je de 8,25 uren en betaal je 16,5 uur per maand.